Op werkdagen besteld, binnen twee dagen in huis!

Privacybeleid

Inleiding 

&C Media B.V. (hierna: ‘&C’) ontwikkelt, beheert en exploiteert diverse content distributiekanalen, waaronder een printmagazine onder de naam &C, het Platform www.andc.tv en www.andcmedia.nl, app’s, social media accounts (zoals via Facebook, Instagram, Twitter etc), Youtube kanalen etc. Al deze kanalen worden hierna gezamenlijk aangeduid als het ‘Platform’. Voor het gebruik van sommige onderdelen van het Platform wordt soms gevraagd dat u zich inschrijft of een profiel aanmaakt. Daartoe wordt u voorzien van, dan wel verplicht tot het opgeven van een wachtwoord, een gebruikersnaam en/of andere informatie. Bij uw gebruik van de diensten en producten van &C en het Platform kan &C ook op andere wijze informatie van en over u verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die u aan &C verstrekt bij het aangaan van een abonnement of informatie die wordt verstrekt bij uw gebruik van de &C website, apps, en andere &C platforms en bij uw deelname aan prijsvragen, winacties en dergelijk. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder apps) en diensten en producten van &C via het Platform. In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke gegevens &C verzamelt, hoe &C deze gegevens verkrijgt, voor welke doelen het dit doet, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt inroepen. 

&C behandelt de informatie die het over onze gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees verzamelt (hierna 'persoonsgegevens') met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. &C houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). &C Media B.V., Van Woustraat 59-H (1074 AC) Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en heeft deze aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u meer informatie vinden over de AP en over privacy. 

Indien u niet in overeenstemming met dit privacybeleid handelt, kan aan u zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de een of meerdere websites van &C (hetzij tijdelijk, hetzij definitief) worden ontzegd. Daarnaast kan de provider in dat geval aanvullende maatregelen nemen. 

Soorten gegevens en doel gegevensverwerking 

&C kan bij het aanbieden van zijn diensten persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Het kunnen ook gegevens zijn over interesses van de gebruikers van een of meer van de diensten van &C, bijvoorbeeld omdat u hebt aangegeven wat uw interesses zijn of omdat &C uw interesses heeft afgeleid van de manier waarop u van de (mobiele) websites (waaronder apps), diensten of producten gebruikmaakt. Het is ook mogelijk dat u &C toegang heeft geboden tot bepaalde gegevens, bijvoorbeeld locatiegegevens of koppelingen met sociale media. Verder worden er financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, verwerkt als u producten bestelt op een website of als u een abonnement neemt, voor zover dat noodzakelijk is voor de betaling. 

De servers van &C kunnen ook automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan de betreffende (mobiele) website (met inbegrip van apps). 

Op basis van deze gegevens wordt een profiel opgesteld, opdat &C u beter van dienst kan zijn en de inhoud van zijn producten en diensten nog beter op uw interesses kan afstemmen. 

1

Met behulp van deze informatie kan &C de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn websites verbeteren. Voor zover deze informatie wordt gebruikt, gebeurt dit altijd anoniem en getotaliseerd (niet op persoonsniveau). De persoonsgegevens worden door &C verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 1. De totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een abonnement; 
 2. De administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) de &C-websites; 
 3. Het plaatsen van user-generated content of anderszins het plaatsen van informatie en het uitwisselen daarvan (daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot) de deelname aan (discussie)fora en het achterlaten van reacties; 
 4. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische berichten; 
 5. De deelname aan prijsvragen en soortgelijke (promotionele win-) acties; F. Het doen van gerichte aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail of door het tonen van een advertentie op een website of in een app, waarvan &C vermoedt dat het uw interesse heeft op basis van de verwerkte gegevens. &C kan in het kader van de optimalisatie van zijn aanbiedingen een profiel van u opstellen; 
 6. Het verhuren van NAW-gegevens aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden; 
 7. Het voldoen aan wet- en regelgeving. 
 8. Het kunnen uitvoeren van marktonderzoek en het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en het voor bepalen van de strategie van &C. 
 9. Het kunnen analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van de &C (mobiele) websites, apps en overige distributieplatforms en bijbehorende technologieën. 

&C bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervóór omschreven doeleinden. 

Delen van persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens kunnen door &C worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of het gebruik van &C-producten of -diensten. Uw adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toesturen van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen. Deze derde partijen kunnen uw gegevens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten op uw interesses. Als u daarop geen prijs stelt, zal &C uw gegevens op verzoek voor dat doel blokkeren. 

Uw elektronische contactgegevens, zoals uw e-mailadres, kan &C uitsluitend gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten indien u &C daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven. 

In bijzondere gevallen kan &C zonder toestemming uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden. Bijvoorbeeld om gehoor te geven aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het &C-netwerk en de &C-diensten te garanderen. &C kan uw persoonsgegevens ook verstrekken aan 

2

zogenaamde bewerkers die in opdracht van &C aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. 

Inzage, correctie, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens &C tracht te allen tijde de persoonsgegevens die het heeft verkregen correct te registreren. Bij de verwerking daarvan, of als gevolg van technische en andere omstandigheden, kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevensverzamelingen onvolledig worden. &C aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontstane schade als gevolg van foutieve of vertraagde verwerking van gegevens. 

Voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens dit bepaalt, heeft u het recht de door &C verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen. 

U kunt ook doorgeven dat u er niet langer prijs op stelt dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden of dat deze worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen, of dat u niet langer informatie en aanbiedingen per e-mail of post wenst te ontvangen. In uw bericht dient u in elk geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen. Op verzoek dient u ook een kopie van een identificatiebewijs op te sturen, zodat &C kan verifiëren dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als uw verzoek niet helemaal duidelijk is, kan &C vragen om nadere specificatie. Nadat uw verzoek is uitgevoerd, stuurt &C u altijd een bevestigingsbericht. 

Indien u zich op een website van &C heeft geregistreerd, geeft de betreffende website u vaak zelf de mogelijkheid uw persoonsgegevens zelfstandig in te zien en te wijzigen of om deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen. 

Gebruik van cookies 

Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de daarin opgeslagen bestanden niet beschadigen. 

Wij maken onderscheid in functionele, analytische en trackingcookies. 

Functionele cookies 

&C gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de &C platforms te bevorderen. Aan de hand van cookies kunt u bijvoorbeeld op de websites van &C worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. &C gebruikt ook cookies om bij te houden welke producten u in uw winkelmandje hebt liggen en voor het opslaan en terugvinden van je favoriete artikelen. 

Analytische cookies 

&C gebruikt Google Analytics voor statistische doeleinden, voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de &C platforms, teneinde de platforms en de daarop aangeboden diensten te kunnen verbeteren. De via Google Analytics verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) geanonimiseerd overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Voor meer informatie over het privacybeleid van: 

- Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) 

en het specifieke privacybeleid van 

- Google Analytics 

(https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html) 

verwijzen wij u naar de hiervoor genoemde websites. 

3

Tracking cookies 

Op de &C platforms zijn knoppen opgenomen zijn om pagina’s of berichten te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter en WhatsApp en dergelijke. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door de betreffende sociale media platforms. Daarnaast gebruiken we de Facebook pixel om je op Facebook en Instagram relevantere berichten te kunnen laten zien die passen bij je interesses. 

Als laatste worden er op deze site cookies geplaatst door derden. Op onze website laten we je advertenties zien omdat dit voor ons een noodzakelijke bron van inkomsten is om de website te financieren. We gebruiken cookies om advertenties op de website beter op je interesses af te stemmen en om te rapporteren naar adverteerders hoe vaak hun advertenties zijn vertoond. 

Hierbij een lijst met alle cookies die op onze website geplaatst worden, voorzien van uitleg waarom we deze cookies plaatsen en hoe lang deze door ons bewaard worden. 

Specificatie cookies andc.tv

Naam cookie 

Afkomstig van 

Functie 

Levensduur

@@history/@@scroll|# 

You Tube 

Houdt de scroll positie bij van een bezoeker op de website.

Blijvend

_ga 

Google Analytics 

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Twee jaar

_gat 

Google Analytics 

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.

Sessie

_gid 

Google Analytics 

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Sessie

collect 

Google Analytics 

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

0, 0123456789#, -1, a-Z0-9#44#

360yield.com 

Advertising cookie 

Sessie

Adserver/Pug 

Pubmatic.com 

Advertising cookie 

Sessie

audience 

Spotxchange 

Advertising cookie 

Éen jaar

Bidswitch.com 

Advertising cookie 

Éen jaar

Cookies/google 

De17a.com 

Advertising cookie 

Sessie

dspuuid 

Smartclip.net 

Advertising cookie 

29 dagen

Fid 

Atemda.com 

Advertising cookie 

Twee 

maanden

Fr 

Facebook.com 

Advertising cookie 

Drie 

maanden4

GoogleAdServingTest 

Andc.tv 

Registreert welke advertenties hoe vaak zijn vertoond.

Sessie

Guid 

De17a.com 

Advertising cookie 

Twee jaar

Openx.net 

Advertising cookie 

Éen jaar

Id 

Yieldlab.net 

Advertising cookie 

Éen jaar

IDE 

Doubleclick.net 

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

Éen jaar

KRTBCOOKIE_# 

Pubmatic.com 

Advertising cookie 

Éen jaar

Psyn 

Smartclip.net 

Advertising cookie 

29 dagen

PUBMDCID 

Pubmatic.com 

Advertising cookie 

Drie 

maanden

PugT 

Pubmatic.com 

Advertising cookie 

29 dagen

Serving/cookie/match 

Adform.net 

Advertising cookie 

Sessie

Setuid/appnexus 

De17a.com 

Advertising cookie 

Sessie

Shoppercookie 

Shopsuite 

Het garanderen van een werkelijke bezoeker en het meten of geldige kliks geplaatst worden. Daarnaast wordt gemeten vanuit welke klik binnen de sessie bij de adverteerder een transactie gegenereerd wordt. Ook wordt het gebruik van onze software anoniem gemeten, om de diensten van Shopsuite te kunnen uitvoeren.

Éen maand

Tap.php 

Rubiconproject.co m

Advertising cookie 

Sessie

Test_cookie 

Doubleclick.net 

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

Sessie

Tr 

Facebook.com 

Maakt delen van een artikel via Facebook mogelijk.

Sessie

Tu 

Adscale.de 

Advertising cookie 

29 dagen

tuuid 

360yield.com 

Advertising cookie 

Drie 

maanden

tuuid 

Bidswitch.com 

Controleert of de browser van de gebruiker cookies accepteert.

Éen jaar

Tuuid_last_update 

360yield.com 

Advertising cookie 

Drie 

maanden

Tuuid_lu 

Bidswitch.net 

Advertising cookie 

Éen jaar

uid 

Adform.net 

Genereert een uniek ID om het uitleveren van display

Twee 

maanden5

advertenties op basis van website bezoeken te optimaliseren.

ul_cb/match 

360yield.com 

Advertising cookie 

Sessie

um 

360yield.com 

Advertising cookie 

Drie 

maanden

UM1 

Atemda.com 

Slaat bezochte websitepagina’s op voor het targetten van advertenties.

Twee 

maanden

umeh 

360yield.com 

Advertising cookie 

Drie 

maanden

Unruly_m# 

Unrulymedia.com 

Advertising cookie 

Zes dagen

Usermatch.ashx 

Atemda.com 

Slaat bezochte websitepagina’s op voor het targetten van advertenties.

Sessie

uu 

Adscale.de 

Slaat gedrag op website op voor het targetten van advertenties.

Éen jaar

uuid 

Angsrvr.com 

Slaat bezochte websitepagina’s op voor het targetten van advertenties.

29 dagen

uuid 

Smartclip.net 

Advertising cookie 

29 dagen

Uuid2 

Adnxs.com 

Genereert een uniek ID om het uitleveren van display advertenties op basis van website bezoeken te optimaliseren.

Drie 

maanden

vi 

Atemda.com 

Slaat bezochte websitepagina’s op voor het targetten van advertenties.

Twee 

maanden

w/1.0/sd 

Openx.net 

Advertising cookie 

sessieHet accepteren van cookies dient, indien gewenst, vooraf via een internetbrowser te worden ingeschakeld, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik ervan wordt verleend. Het niet-inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de &C platforms enigszins kunnen belemmeren. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen. 

Websites/webpagina's van derden 

De websites van &C bevatten (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina's van derden. Voor zover deze zijn opgenomen door &C, is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en voor het gebruiksgemak; zij zijn te goeder trouw geselecteerd. &C heeft geen zeggenschap over, invloed op of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina's, en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. &C verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen. 

Het komt voor dat u op pagina's van de website persoonlijke informatie aan ons verschaft die door derden wordt beheerd of die anderszins ter inzage is van derden, zoals veilingsites of winkelpagina's. In die gevallen kan deze informatie door ons en derde 

6

partij(en) worden gebruikt in overeenstemming met hun eigen voorwaarden en privacybeleid. 

Beveiliging 

&C heeft (met optimaal gebruik van de technologie die daartoe nu voorhanden is) adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Zo worden alle inloggegevens beveiligd opgeslagen. Alle &C-websites zijn daarnaast beveiligd tegen misbruik. 

Wijzigingen 

&C behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in zijn privacybeleid. Daarom adviseren we u om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om te controleren of er nog wijzigingen zijn. 

Vragen, inzage in uw gegevens, wijzigingen doorgeven of verzamelen van gegevens staken 

 • Voor vragen over ons privacy- en cookiebeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen; 
 • U kunt een eerder verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens altijd weer intrekken; 
 • U kunt &C ook om inzage vragen in uw persoonsgegevens en verzoeken deze te wijzigen en/of te corrigeren; 
 • U kunt &C ook vragen het verzamelen van uw persoonsgegevens te staken en/of verzamelde gegevens te verwijderen; 
 • U kunt &C vragen om uw gegevens niet langer met derden te delen of niet langer nieuwsbrieven en/of gerichte aanbiedingen (van derden) te ontvangen. In alle gevallen kunt u uw brief sturen aan: 

Contactinformatie 

&C Media B.V. 

Van Woustraat 59-H 

1074 AC Amsterdam 

info@andcmedia.nl 

Zoek en jij zult vinden

Je winkelmand